MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

MAD Archive 2010

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 - 1995

     

New Media and Art Education


The Course New Media and Arts Education for teachers Centers for the Arts has been developed by MAD. Currently the coarse is being given to several institutes.

The potential of the internet and digital media are endless. One can take advantage of them in the development and implementation of arts education programs. For an efficient and effective use of these media knowledge and practical experience are essential.

 

creatief

Nieuwe Media en Kunsteducatie

De Cursus Nieuwe Media en Kunsteducatie voor docenten van Centra voor de Kunsten is door MAD ontwikkeld, en wordt momenteel aangeboden aan diverse instellingen.

De mogelijkheden van internet en toepassingen van digitale media zijn legio. Men kan zijn voordeel mee doen bij de ontwikkeling en uitvoering van kunsteducatieve programma’s.
Voor een efficiënt en doeltreffend gebruik van deze media zijn kennis en praktische ervaring onontbeerlijk.


Nerdlab

In 'selfmade machines' there will be artists with different installations who will be exposing, demonstrating and preforming in which the auditience can take part of. The evening will be closed with preformences of local DJ's.

 

Read more

Nerdlab

 

In 'selfmade machines' zullen kunstenaars met verschillende installaties exposeren, demonstreren en optreden waarbij het publiek word uitgedaagd deel te nemen. De avonden worden afgesloten met optredens van plaatselijke DJ's.

Lees meer


GeoCam

MAD developed and produced three video/animation scenario's as Artist Impressions of our digitized future. This GeoCam 'Google Earth Live' video's were commissioned by the Dutch Rathenau Instituut. The video's are part of the research project 'Digitisation of the (public) Space' that will be published in the form of a book in Spring 2010.

Read more

GeoCam

MAD bedacht en produceerde drie video/animatie scenario's als Artist Impression van onze gedigitaliseerde toekomst. Deze GeoCam 'Google Earth Live' video's werden gemaakt in opdracht van het Rathenau Instituut, en zijn onderdeel van het onderzoek-project 'Digitalisering van de (openbare) Ruimte' dat in het voorjaar van 2010 in boekvorm wordt gepubliceerd.

Lees meer


Creative and

Innovative Business

On 25 januari 2010 at the Kennedy Business Center Eindhoven (Ondernemersplein Gemeente Eindhoven) the meeting 'Creative and Innovative entrepreneurship' took place.

MAD presented the MADnet program for commissions with artists. Many companies and organisations have a need of authentic artistic input or cooperation with creative professionals. MAD mediates, coaches and produces.

Read more

creatief

Creatief en
Innovatief Ondernemen

Op 25 januari 2010 vond op het Ondernemersplein Gemeente Eindhoven (Kennedy Business Center Eindhoven) deze bijeenkomst plaats.

MAD presenteerde hier het MADnet programma voor opdrachten met kunstenaars. Veel bedrijven en instellingen hebben behoefte aan authentieke artistieke input of samenwerking met creatieve professionals. MAD bemiddelt, coacht en produceert.

Lees meer


Upgrade:

Tetsu Kondo (Japan)


14 March, 20:00 pm – 22:30 pm (doors open 19:30)

Temporary Art Centre

Upgrade! Eindhoven is a node in an international network of meetings on art, technology and culture. The next Upgrade! Eindhoven presents Albert van Abbe and MAD Artist in Residence, Tetsu Kondo discussing Kondo’s work and vision. Kondo is an artist, musician and researcher whose work includes drawing, installations and musical instrument design. He is currently teaching at Tokyo Polytechnic University.

Kondo will also demonstrate his Dendraw, a software instrument he developed, that transforms the beauty of visual programming into live interactive sound performances. The Dendraw generates specific sine waves depending on screen position. The Dendraw concept is inspired by acoustic string instruments such as the guitar and violin. The Dendraw consists of 5-circular strings which generate tones as Kondo slides its points in the screen, sometimes creating harmonies with certain movements.

Upgrade! Eindhoven website

 

Upgrade:

Tetsu Kondo (Japan)


14 Maart, 20:00 – 22:30 uur

(inloop 19:30)

Temporary Art Centre

De Upgrade! Eindhoven #7 presenteert Albert van Abbe en Tetsu Kondo, een ‘resident artist’ bij MAD. Zij zullen Kondo’s werk en visie bespreken. Tetsu Kondo is een kunstenaar, muzikant en onderzoeker. Zijn kunst bestaat uit tekeningen, installaties en het ontwerp van muziekinstrumenten. Op het moment doceert hij aan de Tokyo Polytechnische Universiteit.

Kondo zal ook “Dendraw” demonstreren, een door hem ontwikkeld software-instrument dat de schoonheid van visuele programmering vertaalt naar interactieve, live geluidsperformances. “Dendraw” genereert sinusgolven die afhangen van de schermpositie. De inspiratie voor “Dendraw” komt van akkoestische snaarinstrumenten zoals de gitaar en de viool. De “Dendraw” bestaat uit 5 circelvormige snaren die tonen genereren als je ze over het scherm verschuift. Met behulp van de hoek van de beweging kunnen er harmonieën gemaakt worden.

De zaal gaat open om 19:30 uur, graag op tijd aanwezig zijn.

Upgrade! Eindhoven website

 


Artist in Residence:

Tetsu Kondo

Tetsu Kondo is Japanese artist, musician and researcher. His art works cover from drawing, software development, installation to creating original musical instruments both acoustic and digital. He performed and presented his art works internationally such as Musicacoustica 2005 at The China Electronic Music Center Beijing. He also teaches art, design and programming at universities in Japan.  

About the project

Artist in Residence:

Tetsu Kondo

Tetsu Kondo is een Japanse artiest, muzikant en researcher. Zijn kunstwerken bestaan uit tekeningen, software ontwikkelingen en het installeren en maken van orginele muziek instrument beide akoestisch en digitaal. Hij presenteert zijn werk internationaal zoals bijvoorbeeld in het Musicacoustica 2005 in The China Electronic Music Center in Beijing. Hij geeft daarnaast ook les in kunst, design, en programmering op diverse universiteiten in Japan.

Over het project


ICT Delta

18 march Rotterdam

At the congress MAD will present the GeoCam project.

 

ICT Delta website

ICT Delta

18 maart Rotterdam

 

Tijdens het congres zal MAD het project GeoCam presenteren.

 

 

ICT Delta website