MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

MAD Archive 2000

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 - 1995

     

De Pijp

In 2000 the artists Tom Veeger and Alexander Baervoets were asked by the city of Amsterdam, district-council Oud Zuid to create an internet installation for De Pijp neighbourhood.

On the base of synergy and creativity, MAD was invited to cooperate. The internet project was build in the MADlab based op on the artistic concepts of and using the base materials of the artists. The result is an interactive, literary expressive representation of the dynamic neighbourhood De Pijp. The web site is no longer available on the Internet but it's part of the >>MAD Media library.

 

De Pijp

In 2000 werden de kunstenaars Tom Veeger en Alexander Baervoets door de gemeente Amsterdam, deelgemeente Oud Zuid, gevraagd een installatie op internet te maken voor de wijk De Pijp.

Op grond van synergie en creativiteit werd gekozen voorsamenwerking met MAD. In het MADlab werd het internetproject gebouwd met de artistieke concepten en het basismateriaal van de kunstenaars. Het resultaat is een interactieve, literaire en beeldende afspiegeling van de dynamische wijk De Pijp. De website is niet langer beschikbaar op internet maar is onderdeel van de >>Mad Mediatheek.


TV 8

Also in 2000 the new artshow of TV8 for broadcasting agency Omroep Brabant, was launched. One of the first subjects was electronic art. For this end, they did a report on MAD, at that time located at the MultiMedia pavilion of TU/e. MAD demonstrated a summary of possibilities of art on the internet.

The second image shows Vera van der Horst, webdesigner and Tom Veeger, artist.

TV8 Interview

TV8 Interview

TV 8

In 2000 werd het nieuwe kunstprogramma van TV8 voor Omroep Brabant gelanceerd. Een van de eerste onderwerpen was electronische kunst.

Hiervoor werd een reportage gemaakt van de stichting MAD, destijds gehuisvest op het MultiMedia Paviljoen van TU/e. Er werd door MAD een overzicht van de mogelijkheden voor kunst op internet gedemonstreerd.
Op foto 2 zijn te zien Vera van der Horst, webdesigner, en Tom Veeger, kunstenaar.