MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

MAD Archive 2004

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 - 1995

     

NetArt 4

The fourth series of NetArt from the MADlab has as topic: Visual Culture anno 2005.
The project will run till the end of 2005.

>>For more information here

 

NetArt 4

De vierde serie NetArt uit het MADlab heeft als thema: Visuele Cultuur anno 2005.
De looptijd van de bouwfase dit project is tot de zomer van 2005.

>>Meer informatie hier


OK-Net

MAD, Pravdada, 6e Kolonne and Visual Girlbot Facility initiated OK-Net, The art channel for broadband fibberoptic networks. Fiber to the brains. Live events, on demand streaming and downloads of video, audio, and interactive media art are possible. Continued upgrading of bandwidth and storage capacity to facilitate new art experience.

OK-Net

MAD, Pravdada, 6e Kolonne en Visual Girlbot Facility zijn de initiatiefnemers van OK-Net, het kunstkanaal voor superbreedband glasvezelnetwerken. Fiber to the brains. Live events, on demand streaming en downloads van video, audio, en interactive media art zijn mogelijk. Continue upgrading van bandbreedte en opslagcapaciteit zorgen voor telkens verse kunstbeleving.


NetArt Information Overload

This 3e project of MADlab addressed the explosive increase in information by the internet and mobile communication. Two artist have created an artwork:
Peter Heijens build: De Babylonmachine
Marijke Spekman created: How was your trip...

 

NetArt Information Overload

Dit 3e project van MADlab stelt de explosief toegenomen hoeveelheid informatie via internet en mobiele communicatie aan de orde. Er is door twee kunstenaars een kunstwerk gemaakt:
Peter Heijens maakte De Babylonmachine
Marijke Spekman maakte How was your trip...


Workshops NetArt

For artist and students at the CKV an series of workshops was organized at 19 till 22 october 2004. An introduction to diverse types of media usage, by artists, is the red thread. For artists an program is put together with there own work as a template. For CKV students an introduction with internet-art is being held on account of the CKV-week (www.cspe.nl). To discover the possibilities and to trace the origin is the core activity.

 

Workshops NetArt

Voor kunstenaars en CKV studenten werdt een serie workshops georganiseerd van 19 t/m 22 oktober 2004. Kennismaking met andere soorten mediagebruik, door kunstenaars, is leidraad. Voor kunstenaars wordt een programma samengesteld waarbij de eigen kunstpraktijk een rol speelt. Voor CKVscholieren wordt een kennismaking met internet-kunst georganiseerd in het kader van de CKV-week (www.cspe.nl). Zelf ontdekken van mogelijkheden en het ontstaan ervan achterhalen is de kern van de activiteit.


Madbuzz 2004

On friday 12 november organized MAD emergent art center (Eindhoven) a MADbuzz VIPtour to the DEAF dutch electronic art festival in Rotterdam.
This biannual event, organized by V2, has high (inter)national e reputation in the aria of innovative and engaged media-art. The festival was from 9 till 21 november. The main location is the Van Nelle Ontwerpfabriek (Van Nelleweg 1).

>>www.v2.nl

 

Madbuzz 2004

Op vrijdag 12 november organiseerde MAD emergent art center (Eindhoven) een MADbuzz VIPtrip naar het DEAF dutch electronic art festival in Rotterdam.
Dit tweejaarlijkse festival, georganiseerd door V2, heeft (inter)nationaal een behoorlijke reputatie opgebouwd op het gebied van innovatieve en geëngageerde media-kunst. Het festival duurt van 9 tot en met 21 november. De hoofdlocatie is de Van Nelle Ontwerpfabriek (Van Nelleweg 1).

>>www.v2.nl


Day of the Web

ZOO producties, MAD and Stadsschouwburg Eindhoven organized on 18 october the Day of the Web.This day of the web consisted of lectures of prominent webdesigners and webartists. Further more there was a free webmarket: presentations and demonstrations by designers, artists, students and companies of new work, new developments and new technologies.

>>www.dagvanhetweb.dse.nl

 

Dag van het Web

ZOO producties, MAD en Stadsschouwburg Eindhoven organiseren op 18 oktober de Dag van het Web. Deze dag van het Web zal bestaan uit een groot aantal lezingen van vooraanstaande webontwerpers en webkunstenaars. Verder is er de hele dag gratis toegankelijke Webmarkt: presentaties en demonstraties gegeven door ontwerpers, kunstenaars, studenten en het bedrijfsleven van nieuw werk, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologiën.

>>www.dagvanhetweb.dse.nl


Paul Panhuysen: Sounding Empties

Installation/concert, in a previous exhibitionhall, using transport boxes from the Van Abbermuseum to construct in the Temporary Art Centre a spatial connected installation.
TAC Eindhoven

>>For more information and pictures here

 

Paul Panhuysen: Sounding Empties

Installatie/concert, waarin een voormalige museum ruimte en transportkisten van het Van Abbermuseum worden gebruikt om in het Temporary Art Centre een ruimtegebonden installatie te construeren.
TAC Eindhoven

>>Meer informatie en foto's hier


ArtSpace

The public Library Eindhoven (OBE) in cooperation with MAD emergent art center has created a new space for presentation of electronic art and new media. Start presentation spring 2004.

>>For more information here

 

ArtSpace

De Openbare Bibliotheek Eindhoven (OBE) heeft in samenwerking met MAD emergent art center een nieuwe ruimte ingericht voor de presentatie van electronische kunst en nieuwe media. Start presentaties voorjaar 2004.

>>Meer informatie hier


SOS

Society of the Spectacle (A Digital Remix) is a DVD of ten mintues which uses sourcemateral of writing, screenshots, recordings and other
psychografic misleadings of the French philosopher Guy Debrod.
By Mark Amerika, Trace Reddell amd Rick Silva. The DVD has been exposed for a while in the ArtSpace room.

 

SOS

Society of the Spectacle (A Digital Remix) is een DVD van tien minuten die gebruik maakt van bronmateriaal van het schrijven, beelden, opnamen, en andere
psychogeografische dwalingen van de Franse filosoof Guy Debrod.
Door Mark Amerika, Trace Reddell en Rick Silva.
De DVD is een tijdje geexposeerd in de ArtSpace ruimte.


Atelierroute 2004: MAD

As always an atelierroute has been organized this year, visiting several ateliers and workplaces from artist in Eindhoven. We held demonstration about our NetArt projects in the MADLAB.

 

Atelierroute 2004: MAD

Ook dit jaar wordt er weer een atelierroute georganiseerd langs verschillende ateliers en werkplaatsen van verscheidene kunstenaars in Eindhoven. Bij deze nodigen wij u uit om bij uw bezoek aan het TAC, bij ons binnen te stappen en meer te weten te komen over onze NetArt projecten in het MADLAB.


Robot festival

Robot related festival with the Robocup, where robots compete against each other in the well-known sport football.
For further information go to the robocup.

>>www.robocup.org

 

Robot festival

Robot gerelateerd festival met de Robocup, waarbij robotten tegen elkaar strijden in de welbekende sport voetbal.
Voor meer informatie ga naar de robocup

>>www.robocup.org