MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

MAD Archive 2006

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 - 1995

OK-Net

OK-Net is an Open Art Net for the public, artist and creative-media producers. Video artists, multimedia artists, movie makers, sound artists are now capable to develop interactive applications with both live and on demand content. Artist and media producers this as a develop and distribution channel so that new application can be developed.

>>For your portion of media-overload surf to www.ok-net.nl

OK-Net

OK-Net is een Open Kunst Net voor publiek, kunstenaars en creatieve-media producenten. Videokunstenaars, multimediakunstenaars, filmmakers, geluidskunstenaars zijn hiermee in staat om interactieve applicaties met zowel live als on-demand content te ontwikkelen.
Kunstenaars en mediaproducenten gebruiken deze omroep als ontwikkel- en distributiekanaal waardoor nieuwe toepassingen worden ontwikkeld.

>>Ga voor een portie media-overload naar www.ok-net.nl


Blind Spot Sound Art

During the Dutch Design Week 2006 (21-29 October), sound artists presented there soundscapes (sound Art) in a special place: the NS train station. Because of this interference the place got a personality, a meaning, never experienced before.

>>Read more


Blind Spot Sound Art

Het aspect geluid wordt vaak genegeerd, of op zijn best een bijrol toebedeeld. Dit project presenteert een serie ingrepen in de openbare ruimte die op diverse manieren bewijzen dat de ondergeschikte rol van geluid in de ontwerpwereld niet geheel te recht is. De stationshal van het NS Centraal Station functioneert als een soort van publieke poort naar Eindhoven Design Capital en is gekozen om de bijzondere status in relatie tot de omgeving: het is een blinde vlek in de stadsomgeving, waar normaal niemand acht op slaat, ondanks de grote aantallen bezoekers. Tot deze waarneembaar wordt door een publieksgerichte ‘onzichtbare’ toevoeging - Blind Spot Sound Art. De deelnemende kunstenaars weten juist deze plek te raken met hun karakteristieke en onderzoekende applicaties.

>>Lees meer


Festicumex workshop

In July this workshop was held in the Abbemuseum for children age 8-12. The workshop was about animated dance


Foto by Peter Cox.

Festicumex workshop dansanimatie

Op 1 juli werdt in het van Abbemuseum
het Festicumex festival gehouden. MAD verzorgde daar een workshop animeren voor kinderen van 8 tot 12. Het thema was dansen.

De resultaten zijn gepubliceerd op
www.ok-net.nl


Vidiwall TAC

The VidiWall has been used for presentation and exhibitions in TAC:

  • Brazilian Art show
  • TAC design expositie (SALE)

At the end of 2006 MAD sold the VidiWall because it couldn't be used efficiently anymore in the current programming of TAC.

Vidiwall TAC

De VidiWall is ingezet voor presentaties en exposities in het TAC:

  • Brazilian Art show
  • TAC design expositie (SALE)

Eind 2006 heeft MAD de VidiWall verkocht, omdat deze niet meer efficient kon worden ingezet in de huidige programmering van het TAC.


STRP

Techonogy and artevent, in which MAD had a little supporting role. In a intiative group at first. In the workgroup of technique MAD contributed volunteers.
Recommendations for commucation and network were given.

STRP

Technologie en kunstfestival, waarbij MAD een bescheiden ondersteunende rol heeft gespeeld. Eerst in de initiatiefgroep. In de werkgroep techniek hebben MAD vrijwilligers bijgedragen.
Adviezen voor communicatie en netwerken verstrekt.


Atelierroute

The organisation of the 'Atellieroute Eindhoven' had help from MAD. MAD designed and build the website with maps, text, and pictures of participants.

 

Atelierroute

De organisatie van de Atelierroute Eindhoven wordt door MAD geholpen door het ontwerpen en bouwen van de website met plattegronden, tekst en beeld van deelnemers.


WADI

CDrom- partproduction/ assistent technique
digitalizing of the film. The movie has to play looping fullscreen at the presentation in the library.

 

WADI

CDrom deelproductie / assistentie techniek
Digitaliseren van de film. Het filmpje moet looping fullscreen draaien bij de presentatie in de bibliotheek.


Bazaar Bizarre

De bazaar bizarre, was the name of Via Ventosa 2006. A surrealistic festival, were artworks, objects, installations, performances and acts in a unusual extraordinary way were displayed
17 and 18 June 2006.

 

Bazar Bizarre

Een surrealistische markt, waarin kunstwerken, objecten, installaties, performances en acts op een niet-alledaagse, ongebruikelijke wijze getoond werden op 17 en 18 juni 2006.
MAD presenteerde videowerk van Monique Priem, Krijn Hendriksen (Debby does Art) in twee units.


Designed Intelligence - TU/e Industrial Design

Presentation for the researchgroup
Designed Itelligence, with Loe Feijs, Stephan Wensveen and more.
With this the base of trust for further cooperations has been made. Approvals have been made for workingspaces for artists in residence, who we will continue with in 2007.

 

Designed Intelligence - TU/e Industrial Design

Presentatie voor de onderzoeksgroep Designed Intelligence, met Loe Feijs, Stephan Wensveen e.a.
Hiermee is een vertrouwensbasis gelegd voor verdere samenwerking. Er zijn toezeggingen voor werkplekken voor artists in residence gedaan, waarmee we in 2007 verder gaan.


Eindhovens Dagblad

MAD

 

 

VanTAC

MAD


Creative Challenge Call

The value of ever more products en services is determent by the creative component such as the shape, the meaning or the experience it gives. That demands cooperation between creative companies and other enterprises. The can benefit from each other. Still they can't find each other that easily. The new subsidizer program ' Creative Challenge Call ' will stimulate that creative and other companies will work together to use the full economic possibility of culture and creativity.

Check www.cultuureneconomie.nl for more information (dutch)

 

Creative Challenge Call

De waarde van steeds meer producten en diensten zijn zeker door he creatieve component zoals bijvoorbeeld de vorm, de betekenis of de ervaring die het geeft. Dat vereist samenwerking tussen creatieve bedrijven en andere ondernemingen. Ze kunnen van elkaar profiteren. Toch kunnen ze elkaar niet zo makkelijk vinden. Het nieuwe subsidizerprogramma „Creative Challenge Call “ zal de creatieve- en andere bedrijven stimuleren om samen te werken om zo de totale economische mogelijkheden van cultuur en creativiteit te gebruiken.

Bekijk www.cultuureneconomie.nl voor meer informatie (nederlands)