MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

MAD Archive 2008

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 - 1995

     

Walled Garden


20 & 21 November 2008 Amsterdam
This international working conference will approach the development and future challenges of the current Web 2.0 through exploration, experimentation and exchange of knowledge. Our goal: a blueprint for policy makers, funders and practitioners that works towards a public garden.

>>walled garden


Walled Garden


20 & 21 November 2008 Amsterdam
Deze internationale conferentie benadert de ontwikkeling en de toekomstige uitdagingen van het huidige Web 2.0 door middel van verkennen, experimenteren en het uitwisselen van kennis.
Het doel: een blauwdruk voor beleidmakers, geldschieters, deelnemers die werken richting een publieke tuin.

>>walled garden


Upgrade! Eindhoven 5 mei

Te first Upgrade! Eindhoven was held at 5 mei, in The TAC. This meeting was visited by 30 creative minds in the flield of art and technology.

The great presentation from Mateusz Herczka and Federico Bonelli provoced a interesting discussion.

>>mad.dse.nl/upgrade

 


Upgrade! Eindhoven 5 mei

De eerste Upgrade! Eindhoven was op 5 mei, in het TAC. Deze ontmoeting werd bezocht door ongeveer 30 gelijkgestemden wat betreft kunst en technologie .

De mooie bijdrage van Mateusz Herczka en Federico Bonelli maakte een intresssante discussie los.

>>mad.dse.nl/upgrade


Frits Philips Lichtkunstprijs

The theme is interactivity and artificial light. A pre-selecion has been made. The results will be on display in the summer
MAD is partner: co-juring and offers help in realising selected work.

>>Website Centrum Kunstlicht in de Kunst

Frits Philips Lichtkunstprijs

Het thema is interactiviteit en kunstlicht. Een voor selectie is inmiddels gemaakt. Het resultaat wordt van de zomer tentoon gesteld.
MAD is partner: mede-jureert en biedt hulp bij het realiseren van geselecteerde werken.

>>Website Centrum Kunstlicht in de Kunst


Image Radio 2008:

exploring your invisible paradise


30 October till 2 November Eindhoven

The theme focusses on inspiring and experimental developments in art that stimulate participation in new media and networks.
Interactive new media installations where presented from 30 October till 2 November, at several locations in the center of Eindhoven.
Also seminar/workshops on 31 October and on 1 November the Image Radio Symposium.

>>Image Radio Website

Image Radio 2008:

exploring your invisible paradise


30 oktober t/m 2 november Eindhoven

Het thema legde de nadruk op inspirerende en experimentele ontwikkelingen in de kunst die participatie in nieuwe media en netwerken bevorderen.

Er werden interactieve nieuwe media installaties gepresenteerd van 30 oktober t/m 2 november, op diverse locaties in het centrum van Eindhoven.
Tevens seminar/workshops op 31 oktober en op 1 november het Image Radio Symposium.

>>Image Radio Website


Literature Stimulation award


11 november

Award ceremony of the second Eindhoven Literature Stimulation award. This Year the organisation chose the theme of 'light'.

>>http://www.list-eindhoven.nl

Literatuur Stimuleringsprijs


11 november

Uitreiking van de tweede Literatuur Stimuleringsprijs Eindhoven. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor het thema 'Licht'.

>>http://www.list-eindhoven.nl


MADBUZZ:

GoGbot 08


The theme was STEAMPUNK
More than 150 artists, performers, musicians and other creative spirits showed their talents. MADBUZZ was there.

>>http://www.gogbot.nl

MADBUZZ:

GoGbot 08


Het thema is STEAMPUNK
Meer dan 150 kunstenaars, performers, muzikanten en andere creatieve geesten vertoonden hun talenten.
MADBUZZ was er ook bij.

>>http://www.gogbot.nl


PROTOTOPE


Mirjam van Overbeek presented the 2nd phase of Prototope. A growing biotoop combining DNA and NANO technology
in the CBKS Den Bosch.
Prototope is a MAD's Ambient Art Experience Warp project.
>>Read more

PROTOTOPE


Mirjam van Overbeek presenteerde de 2e fase van Prototope. Een groeiende biotoop waarbij DNA en NANO technologie zijn samengesmolten
in het CBKS Den Bosch.
Prototope is een project in het kader van MAD's Ambient Art Experience Warp
>>Lees meer

Ambient Art Experience Warp #2:

Prototope [post-historic biotope]
(formerly OSMOSE)

Mirjam van Overbeek and Michiel van Overbeek

>>www.Kristal-Helder.nl

Ambient Art Experience Warp #1:

TAOS [the act of sensing]

Gijs van Bon en Mander Liefting

>>Read more...

Ambient Art Experience Warp

Ambient Art Experience Warp #2:

Prototope [post-historische biotoop]
(voorheen OSMOSE)

Mirjam van Overbeek en Michiel van Overbeek

>>www.Kristal-Helder.nl

Ambient Art Experience Warp #1:

TAOS [the act of sensing]

Gijs van Bon en Mander Liefting

>>Lees meer...