MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

Artist In Residence

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

AIR is the Artist In Residence program for Dutch and foreign artists. The collaboration with research institutes, high tech businesses and institutes makes this and especially interesting environment for talented artists.

Concrete projects are the development of installations and media art for Image Radio and Strijp-S. In 2008, MADlab has moved into a new space at Strijp-S.

The realized installations, applications and experience are shared through exhibitions, publications, workshops and presentations.

Applications for a two-or three-monthly residency must be accompanied by a proposal submitted to MAD emergent art center.

Background

The existing MADlab is the perfect model to upgrade to the ambitions that fit the time, location and expectations of Eindhoven Region. This autonomous unit offers facilities, services and space for scientists, technologists and artists, as well as students to collaborate in creative research and development.

Goal

The collaborative environment is bringing together:
1. Artists, designers, architects, game developers, programmers and other creative workers, who here will practice research and development from an autonomous perspective. An artists in residence program invites international artists to participate.
2. Scientific and industry researchers and developers perform creative research in an environment that inspires, challenges and enables.
3. Students from technical, artistic and scientific institutes participate in research, projects and programs, and realise bachelor or graduation projects.

This will lead to fresh and innovating cross-disciplinary concepts, installations, models and prototypes. There will be a positive effect on better and more sustainable quality of technology, innovation, knowledge and implementation. Dissemenation and communication will trigger a great number of innovations, development and a general positive effect on the appreciation of the Eindhoven region. Spin-off and licenced business is to be expected.

 

 


Current artists:

-

2010 artists:

Tetsu Kondo

 

2009 artists:

Celine de Waal Malefijt

Arist In Residence

Holly Schmidt

 

AIR is het artist in residence programma voor binnen- en buitenlandse kunstenaars. Met name door de samenwerking met kennisinstellingen, high tech bedrijven en instellingen is dit een interessante plek voor getalenteerde kunstenaars.

Concrete projecten zijn ontwikkeling van installaties en mediakunst voor Image Radio en Strijp-S. In 2008 is door MADlab een nieuwe ruimte op Strijp-S in gebruik genomen.

Via exposities, publicaties, workshops en presentaties worden de gerealiseerde installaties, applicaties en ervaring verspreid.

Aanvragen voor een twee- of driemaandelijkse residency moeten vergezeld van een voorstel worden ingediend bij MAD emergent art center.

Achtergrond

Het bestaande MADlab is het perfecte model om de ambities op te waarderen die passen bij de tijd, locatie en verwachtingen van de regio Eindhoven. Deze onafhankelijke eenheid biedt faciliteiten, services en ruimte voor wetenschappers, ingenieurs en kunstenaars, alsmede studenten om samen te werken in creative research & development.

Doel

De gedeelde ruimte brengt de volgende groepen samen:
1. Kunstenaars, ontwerpers, architekten, game-ontwikkelaars, programmeurs, en andere creatieve werkers die research endevelopment uitvoeren vanuit een autonoom perspectief. Een artist is residence programma nodigt internationale kunstenaars uit om deel te nemen.
2. Wetenschappelijke en industriële onderzoekers en ontwikkelaars die creatief onderzoek verrichten in een omgeving die inspireert, uitdaagt en faciliteert.
3. Studenten van technische, creatieve en wetenschappelijke instellingen, die deelnemen in research projecten en programma's, en bachelor- , afstudeer-projecten of promotie realiseren.

Dit resulteert in frisse en vernieuwende cross-disciplinaire concepten, installaties, modellen en prototypen. Het heeft een positief effect op betere en meer duurzame kwaliteit van technologie, innovatie, kennis en implementatie. Verspreiding en communicatie hiervan triggert een grote hoeveelheid innovaties en ontwikkeling, alsmede een algemeen positief effect op de waardering van de regio Eindhoven (Brainport). Spin-off en commerciele licenties kunnen worden verwacht.