MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

Tetsu Kondo

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

Upgrade! Eindhoven is a node in an international network of meetings on art, technology and culture. The next Upgrade! Eindhoven presents Albert van Abbe and MAD Artist in Residence, Tetsu Kondo discussing Kondo’s work and vision. Kondo is an artist, musician and researcher whose work includes drawing, installations and musical instrument design. He is currently teaching at Tokyo Polytechnic University.

Kondo will also demonstrate his Dendraw, a software instrument he developed, that transforms the beauty of visual programming into live interactive sound performances. The Dendraw generates specific sine waves depending on screen position. The Dendraw concept is inspired by acoustic string instruments such as the guitar and violin. The Dendraw consists of 5-circular strings which generate tones as Kondo slides its points in the screen, sometimes creating harmonies with certain movements.

De Upgrade! Eindhoven #7 presenteert Albert van Abbe en Tetsu Kondo, een ‘resident artist’ bij MAD. Zij zullen Kondo’s werk en visie bespreken. Tetsu Kondo is een kunstenaar, muzikant en onderzoeker. Zijn kunst bestaat uit tekeningen, installaties en het ontwerp van muziekinstrumenten. Op het moment doceert hij aan de Tokyo Polytechnische Universiteit.

Kondo zal ook “Dendraw” demonstreren, een door hem ontwikkeld software-instrument dat de schoonheid van visuele programmering vertaalt naar interactieve, live geluidsperformances. “Dendraw” genereert sinusgolven die afhangen van de schermpositie. De inspiratie voor “Dendraw” komt van akoestische snaarinstrumenten zoals de gitaar en de viool. De “Dendraw” bestaat uit 5 circelvormige snaren die tonen genereren als je ze over het scherm verschuift. Met behulp van de hoek van de beweging kunnen er harmonieën gemaakt worden.