MAD emergent art center is laboratory, platform and provider on the intersection of art, science and technology

TAOS

<< ENG << • >> NL >>

MAD emergent art center is laboratorium, platform en provider op het raakvlak van kunst, wetenschap en technologie

 

Computers and digital technology have an increasing influence on our daily lives. The TAOS-project focuses on the artistic side of this. We are developing a wearable system that connects input and output and is open for interactive manipulation.

Tv and radio show us sometimes real, more often not real -virtual- information. Digital technology creates a personal, interactive medium that supply's people with both kind of information. Depending on input it generate output. With tv and radio that was limited to changing channels

The project consist of a wearable bundle of technology: sensors (the input), a controller (the processor-unit), a transmitter and receiver (communication), and the actuators (the output).
This bundle is our medium.

The purpose of TAOS is by means of generating a feeling, to manipulate your psychological mechanisms and thus control you actions. As known by the gaming-industry, "frustrate and reward", gameplay is the most important. By slowly increasing the interactivity and the measure of influence people can be trained (and controlled?) in relative short time. The real question is were own initiative transcends into being computer controlled.

What greater excitement than you own senses being interactively confused.

What does the bundle look like? On jour head a headphone, connected to a small computer that plays audio based on the direction you look, you location, and your own actions. And not only you, but another can play there part and influence you. By looking in there direction you can learn intimate and hidden things about them so you can join them or appose them. Audio as surrounding and surrounding as audio. Hearable objects. Soft sweet sounds, but also loud, sharp and painful. On your temples an mechanical beater putting out a ritmic 80 heartbeats per minute. You look left, toward co player, and heartbeat increases, look away and your heartbeat drops back to a comfortable and steady 80 beats.
In your neck two hot/cold elements. you walk slowly toward an another player, you heartbeat increases every step. So doe the temperature in your neck, You turn away and every thing calms down.

De mate waarin computers en digitale techniek ons leven beinvloeden wordt steeds groter. Het TAOS-project concentreert zich hierop vanuit de kunsten.
We ontwikkelen een zeer persoonsgebonden systeem dat input aan output koppelt en interactief te beinvloeden is.

Naast wat we van radio en tv gewend zijn, het voorschotelen van soms werkelijke, vaak niet werkelijk -virtuele- informatie, vormt digitale techniek een persoonlijk, interactief medium om door te kunnen spreken en mensen van beiden soorten informatie te voorzien.
Afhankelijk van de persoonlijk input komt er een output uit. Bij radio en tv was dit beperkt, je kan kiezen tussen de zenders, dan houdt het wel op.

Het project omvat een persoonlijk te dragen bundeling van techniek, bestaande uit sensoren(de input), een controller (de verwerkings-unit), een zender en ontvanger (communicatie), en de actuatoren (de output).
Deze bundeling vormt in deze combinatie ons medium.

Doel van TAOS is het geven van een gevoel, het beinvloeden van je psychisch mechanisme en daardoor het sturen van je handelen. Zoals in de game-industrie bekend is, "frustreren en belonen", is de gameplay is het belangrijkst. Door de opbouw in interactiviteit en beinvloeding kan je in een vrij korte tijd mensen trainen in het gebruik maar daardoor ook in hoge mate sturen. De vraag is waar het eigen handelen overgaat in het gestuurd worden door de computer.
Hoeveel spannender kan het worden dan dat je zintuigen interactief worden begoocheld.

Hoe kan men zich zo'n bundeling voorstellen? Op je hoofd een koptelefoon, verbonden aan een kleine computer die je een hoorspel laat horen waarin je eigen kijkrichting, je plek in de ruimte en je handelen een resultaat en effect hebben. En niet alleen jouw eigen persoon, maar ook anderen kunnen een rol spelen. En kunnen ook jou beinvloeden.
Door in hun richting te kijken kan je achter intieme en verborgen dingen komen van de andere personen, met hun meegaan, of juist ertegenin.
Audio als omgeving en omgeving als audio. Hoorbare objecten. Zachte lieve geluiden, maar ook harde, scherpe en pijnlijke.
Op je slapen een mechanisch kloppertje, ritmisch 80 slagen per minuut. Je kijkt naar links, richting je medespeler, onregelmatig wordt je hartslag versneld. Wend je je weer af, wordt alles weer rustig, 80 slagen regelmatig.
In je nek een tweetal warmte/koude elementen. Je loopt langzaam naar een andere medespeler. je hartslag stijgt per stap, de warmte in je nek ook. Als je er vandaan loopt wordt alles weer rustig.